Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Témou aktuálneho ročníka INSPIRELI AWARDS, najväčšej medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže na svete, je "Inovačné centrum STU v Bratislave - transformácia vnútrobloku".

Cieľom súťaže je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum našej univerzity. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéri, tak v exteriéri a časť rektorátnych pracovísk.

Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti. Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.

Termín odovzdania súťažných návrhov je 15. júl 2021, vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 1. októbra 2021.

Všetky informácie nájdete na webe súťaže: https://www.inspireli.com/cz/awards/documents

Želáme veľa šťastia a tešíme sa na vaše nápady!

Medzinárodná študentská architektonická súťaž v tomto roku s témou STU!