Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cieľom Medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER 2016 je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. Saint-Gobain Multi-komfortných domov za použitia produktov a riešení ISOVER.

ISOVER Multi Comfort House Students Contest , zadanie 2016:

 

„Návrh bývania v mestskej časti „Krasny Dvor“ Brest, Bielorusko“

 

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

 

Súťaž ISOVER Multi Comfort House Students Contest 2016 má dve fázy:

 

Prvá fáza súťaže je národná, druhá fáza je medzinárodná.

Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola je 11. apríla 2016.

Viac o súťaži nájdete na:

www.isover-students.com

Plagát
Zadanie súťaže
Zadanie súťaže (eng)