Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty STU sa 4. - 5. decembra 2008  v Bratislave uskutoční medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU konaná pod záštitou

Jána Mikolaja
ministra školstva SR
a
Vladimíra Báleša
rektora STU.

Cieľom konferencie je informovať technickú verejnosť o výstupoch fakulty v oblasti

vedeckej, odbornej a vzdelávacej. Rokovanie v jednotlivých sekciách vytvorí priestor navýmenu poznatkov, skúseností a informácií v príslušných oblastiach sprostredkovaný poprednými osobnosťami pôsobiacimi na fakultách, vo výskumných ústavoch a v praxi. Konferencia poskytne tiež priestor na propagáciu dosiahnutých výsledkov vo výstavbe, na propagáciu výrobkov, nových technológií a konštrukcií.

Program konferencie s podrobnejšími informáciami nájdete na http://www.conference70.sk/