Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Radi vás informujeme o jedinečnom podujatí z oblasti školstva, ktoré pripravuje nakladateľstvo Raabe v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.

Keďže výsledky výskumov ukazujú  dlhodobo pretrvávajúcu nízku prírodovednú gramotnosť žiakov, stále výraznejšie sa ukazuje potreba týmto problémom sa zaoberať a riešiť ho.

Práve z tohto dôvodu sa organizátori rozhodli podporiť prebiehajúcu diskusiu na túto tému a zrealizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Čaro vedy sa začína v škole – Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť, ktorá sa uskutoční 21. júna 2013 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK Bratislave.

Záštitu nad touto konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.

V prílohe nájdete tlačovú správu o konferencii a program s prihláškou.

Všetky podrobné informácie nájdete na www.skolskyportal.sk/konferencia.

Program konferencieprogram konferencie
Tlačová správatlačova sprava