Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci veľtrhu stavebníctva CONECO sa dňa 31. 3. 2011 konala v konferenčnej sále výstaviska medzinárodná vedecká konferencia „ Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb ", ktorej odbornými garantmi boli prof. Ing. Milan Sokol, PhD. a prof. Ing. Peter Turček, PhD.. Organizačným garantom bola Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra stavebnej mechaniky, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Katedra dopravných stavieb a Katedra geotechniky.

Široká odborná stavebná verejnosť, študenti a prítomní poslucháči sa na tejto konferencii mohli oboznámiť s najnovšími poznatkami a vedecko-výskumnými výsledkami súvisiacimi s prípravou, navrhovaním a realizáciou stavieb.