Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci veľtrhu stavebníctva CONECO sa dňa 29.03.2012 konala v konferenčnej sále výstaviska medzinárodná vedecká konferencia „ Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia" s podtitulom „20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo", ktorej usporiadateľmi boli - Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra hydrotechniky a Incheba EXPO Bratislava.

Široká odborná stavebná verejnosť, študenti a prítomní poslucháči sa na tejto konferencii mohli oboznámiť s prevádzkou vodného diela Gabčíkovo, s výskumom MVE Dobrohošť, geodetickým monitoringom objektov vodného diela Gabčíkovo, ako aj s činnosťou Ústavu hydrológie SAV vo vodnom hospodárstve.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu prišlo zdokumentovať Rádio Slovensko, Rozhlas a televízia Slovenska.