Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 15. až 16. októbra 2015 sa na Katedre stavebnej mechaniky SvF STU uskutoční medzinárodná vedecká konferencia New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Konferencia má dlhoročnú tradíciu a pravidelne sa na nej zúčastnujú pracovníci z vedeckých a pedagogických pracovísk zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska a ďalších krajín EU. 

Cieľom konferencie je poskytnúť pedagógom, vedeckým pracovníkom i odborníkom z praxe fórum pre prezentáciu poznatkov a výmenu skúseností. Konferencia významnou mierou prispieva k definovaniu aktuálnych problémov v statike a dynamike stavebných konštrukcií a ukazuje súčasné miesto a perspektívy mechaniky v stavebnej praxi a výskume. Je venovaná prezentácii progresívnych trendov a rozvoja metód v mechanike konštrukcií a materiálov. Rokovanie konferencie je venované najmä nasledovným okruhom problémov:

  • Seizmicita a aeroelasticita konštrukcií
  • Termomechanika a požiarna odolnosť
  • Interakcia konštrukcií s podložím
  • Optimalizácia konštrukcií
  • Životnosť a spoľahlivosť konštrukcií
  • Poruchy a havárie konštrukcií
  • Diagnostika a experimentálna analýza
  • Účinky pohyblivého zaťaženia na konštrukcie

Viac informácií o konferencii a online prihlasovací formulár nájdete na web stránke www.newtrends.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!