Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Laserové skenovanie krajiny, historické letecké snímky, podrobné  meranie magnetizmu a gravitácie, digitálne archívy, počítačové spracovanie a analýza rozsiahlych dát – to všetko patrí k metódam, ktoré pomáhajú archeológom skúmať krajinu a archeologické náleziská vo veľkom rozsahu,  bez výrazného zásahu do ich štruktúry, umožňujúc tak ich lepšie pochopenie, ochranu a zachovanie pre budúce generácie.

Využívanie týchto metód v Európe približuje medzinárodná výstava

ArcheoLandscapes – Digitálne nedeštruktívne metódy v archeológii,

ktorá sa uskutočňuje v dňoch

20. – 30. apríla 2016
vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave
.

Organizátori výstavy Slovenská Asociácia Archeológov, Stavebná fakulta STU a Katedra archeológie v Ljublane vám vo forme posterov priblížia históriu nedeštruktívnej archeológie  siahajúcu k prvým leteckým snímkam v 20. storočí, jej súčasný stav a aplikácie pri výskume krajiny, ako aj perspektívy do budúcnosti.

ArcheoLandscapes

Prezentované metódy  poukazujú na veľký medziodborový presah  archeológie a skúmania našej minulosti.  Svojimi dlhodobými aktivitami k tomu prispievajú aj pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odborníci z katedry geodetických základov a katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave sú uznávanými členmi  medzinárodných a domácich tímov skúmajúcich svetové kultúrne dedičstvo. Dlhodobo sa zúčastňujú expedícií skúmajúcich zaniknuté mayské mestá v oblasti Strednej Ameriky, mohutné telové osídlenia v SýriiEgypte a rímske lokality v Bulharsku

Na území Slovenska spolupracujú napríklad  pri objasnení neznámeho  účelu rondelov, výskume  lokalít z doby bronzovej  a sakrálnej architektúry. Výsledkami ich práce sú rozsiahle digitálne mapy, 3D modely archeologických objektov, návrhy štatistických a analytických metód, geoinformačné systémy, prípadne repliky predmetov a budov vytvorené pomocou 3D tlače.