Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Počas konania medzinárodného sympózia o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2016 v Auburne (USA) bola prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. dňa 20.07.2016 výkonnou radou medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC udelená medzinárodná cena 2016 Tucker-Hasegawa AWARD za významný prínos pre rozvoj automatizácie a robotizácie v stavebníctve. Richard Tucker a Yukio Hasegawa patria k zakladateľom IAARC a najväčšími priekopníkmi v tejto oblasti. Cena sa udeľuje jedenkrát ročne počas sympózia ISARC a prof. Gašparíkovi bola udelená na návrh prezidenta IAARC v uplynulom funkčnom období prof. Koshym Varghesem z Indie. Cenu mu odovzdal súčasný prezident IAARC prof. Carl Haas z Kanady.

Gašparík a Haas

Prof. Gašparík bol v roku 2010 organizačným a odborným garantom sympózia ISARC 2010 v Bratislave. V tom istom roku bol prijatý za člena výkonnej rady IAARC a v roku 2013 začal pracovať ako generálny sekretár IAARC. Sídlo IAARC sa presunulo z TU Eindhoven do Bratislavy a je zriadené pri Katedre technológií stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prof. Gašparík aktívne vystupoval a prezentoval výsledky výskumnej práce najmä v oblasti modelovania a simulácie mechanizovaných stavebných procesov s využitím automatizovaného systému riadenia na všetkých sympóziách od roku 2010 až do roku 2016, konkrétne v Soule (Južná Korea), Eindhovene (Holandsko), Montreale (Kanada), Sydney (Austrália), Oulu (Fínsko) a v Auburne (USA). IAARC je nezisková organizácia, členstvo je otvorené pre každého záujemcu. Členské platia len členovia výkonnej rady a členské organizácie (univerzity a firmy). Členom IAARC je aj Centrum manažérstva kvality v stavebníctve –CEMAKS, ktorého vedúcim je prof. Gašparík. Na stránke www.iaarc.org je bezplatný prístup k zborníkom zo všetkých sympózií, ktoré sú zaradené organizáciou Elsevier do kategórie Scopus a sú v nich cenné príspevky od expertov prakticky z celého sveta.

Pri udelení vyššie uvedenej ceny sa prof. Gašparík v ďakovnej reči na pôde americkej univerzity v Auburne poďakoval za ocenenie a vyjadril svoj záväzok aktívne prispievať k rozvoju IAARC. Zároveň uviedol, že toto medzinárodné ocenenie patrí aj Katedre technológií stavieb, kde dlhodobo pracuje, ako aj Stavebnej fakulte a celej STU v Bratislave.