Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na bezplatné medzinárodné partnerské podujatie New materials & material technologies, ktoré organizuje BIC Bratislava v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, SOPK, STU, Technickou univerzitou Viedeň a WKO.

Online registráciu, program podujatia, profily registrovaných účastníkov a ďalšie informácie nájdete na stránke: http://b2match.eu/newmaterials/

Podujatie sa bude konať dňa 21. novembra 2011 v Bratislave v budove Centra vedecko-technických informácií SR, ako oficiálne podujatie v rámci projektu INNOVMAT (http://www.innovmat.eu/).

Cieľom podujatia New materials & material technologies je nadviazanie nových kontaktov a vzájomnej cezhraničnej spolupráce počas rokovaní s potenciálnymi partnermi a odborníkmi z oblasti materiálových vied zo Slovenska, Rakúska a ďalších európskych krajín. V rámci podujatia bude možné vypočuť si prednášku Dr. Simančíka (SAV) a Prof. Dr. Lengauera (Technická univerzita Viedeň).

Dôležité informácie:
Dátum podujatia: pondelok, 21. novembra 2011, 10:00-17:00
Registrácia: do 1. novembra 2011
Miesto konania: Budova Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Jazyk: angličtina
Poplatok: bez poplatku