Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Odborné prednášky, diskusie, výstava priemyselného dizajnu, tímová spolupráca - to všetko ponúka Medzinárodný architektonický workshop. Osemdňové podujatie (27.6. - 6.7.2011) má v Bratislave svoju premiéru pod názvom Build it smART a koná sa pod záštitou STU a Ministerstva kultúry SR.

Po tieto dni sa v tímovej spolupráci stretávajú slovenskí študenti so zahraničnými (zo 14 európskych krajín), aby sa spoločne zaoberali aktuálnou bratislavskou témou „Čo ďalej s Hurbanovými kasárňami"...

Cyklus prednášok na tému „Nové trendy v navrhovaní budov" , ktoré boli odprednášané v anglickom jazyku na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave - otvoril príhovorom dekan SvF prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., ktorý privítal študentov a priblížil im históriu našej fakulty. S odbornými prednáškami vystúpili - Ing. Stanislav Števo, PhD. (FEI), Marilena Mele (University of Calabria, Italy), Ing. Milan Janák, PhD. (SvF) a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (SvF).