Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 … ako by znel spevácky zbor, ak by speváci spievali s ochranným štítom alebo rúškom? 

Súčasné obdobie svetovej pandémie má veľký vplyv na bežný život ľudí a ich zdravie, ako aj ich každodenné aktivity. Prostredníctvom opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 sú teda okrem fyzického zdravia nepriamo ovplyvňované aj iné aspekty ľudského života. Medzi veľmi postihnuté by sme mohli zaradiť mnohé kultúrne aktivity, ktoré sú vo väčšine štátov na určité časové obdobie zakázané alebo výrazne obmedzené.

Mohli by sme teda povedať, že niektoré oblasti kultúrneho života v poslednom období zasiahla až existenčná kríza. Pohyb ľudí bol obmedzený a všetky divadlá, knižnice a ostatné kultúrne priestory uzatvorené a podujatia zrušené. Množstvo umelcov a kultúrnych pracovníkov tak stratilo pravidelný zdroj príjmu. Z opačného hľadiska ľuďom pravidelné spojenie s kultúrou chýba. Prerušenie týchto aktivít má samozrejme svoje opodstatnenie. Kladie sa dôraz na bezpečnosť divákov ako aj účinkujúcich. Neoddeliteľnou súčasťou mnohých žánrov a druhov hudobných vystúpení je spev. Spev, ako prirodzený hudobný prejav človeka pomocou hlasu, je typicky sprevádzaný hlbokým dýchaním, pričom pravdepodobnosť vdýchnutia a vydýchnutia malých čiastočiek aerosolu obsahujúceho vírusy sa adekvátne zvyšuje. Speváci tiež pri predstavení alebo na skúške stoja blízko pri sebe, čo ešte viac zvyšuje riziko nákazy. Spevácke kultúrne podujatia definitívne zaujali popredné pozície v rebríčku aktivít zodpovedných za rýchle šírenie nákazy. 

Ako by to však bolo, keby mal počas koncertu každý vrátane spevákov nasadené rúško? Riziko nákazy by sa samozrejme znížilo, ale bol by kultúrny zážitok rovnaký alebo minimálne porovnateľný s bežnou situáciou? A ako by to bolo v prípade ochranných plexisklových štítov?

Toto všetko zaujímalo tím akustikov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave natoľko, že v spolupráci s kolegami na KU Leuven v Belgicku uskutočnili experiment na tému vplyvu nosenia tvárového rúška / štítu na kvalitu vnemu spevu.

  

Celý experiment mal za úlohu zistiť, akým spôsobom ovplyvňuje nosenie rúšok (a iných, v dnešnej dobe populárnych prikrývok tváre) spev, jeho kvalitu, farbu, jasnosť a zrozumiteľnosť. Experiment sa uskutočnil v akustickom laboratóriu Soundscape na Stavebnej fakulte STU za účasti dobrovoľníkov z radu zamestnancov fakulty, ktorí čítali rovnaký text, t.j. časť rozprávky o troch prasiatkach. Experiment so štítom zase uskutočnili kolegovia v Belgicku, kde dobrovoľníci spievali pieseň Tichá noc, svätá noc.

 

Prostredníctvom laboratórnych nahrávok boli vytvorené tzv. akustické filtre vybraných typov rúšok, na základe ktorých je možné vypočuť si virtuálneho speváka alebo celý zbor, ako by jeho zvuk znel:

Macejko - bez rúška

Macejko - jednovrstvové rúško

Macejko - dvojvrstvové rúško

Prijidite, poklonim sja - bez rúška

Prijidite, poklonim sja - jednovrstvové rúško

Prijidite, poklonim sja - dvojvrstvové rúško

Obr. 1: Vplyv jednorazového rúška
Obr. 1: Vplyv jednorazového rúška

Obr. 2: Porovnanie amplitúdy priemerného frekvenčného spektra reči bez použitia rúška a s jednorazovým rúškom
Obr. 2: Porovnanie amplitúdy priemerného frekvenčného spektra reči bez použitia rúška a s jednorazovým rúškom

Obr. 3: Vplyv dvojvrstvového rúška
Obr. 3: Vplyv dvojvrstvového rúška

Obr. 4: Porovnanie amplitúdy priemerného frekvenčného spektra reči bez použitia rúška a s dvojvrstvovým rúškom
Obr. 4: Porovnanie amplitúdy priemerného frekvenčného spektra reči bez použitia rúška a s dvojvrstvovým rúškom

Text, laboratórne nahrávky: prof. Monika Rychtáriková, KU Leuven v Belgicku, doc. Vojtech Chmelík, Katedra architektúry SvF STU, Ing. Lukáš Zelem, PhD., Katedra architektúry SvF STU, Ing. Daniel Urbán, PhD. Katedra fyziky SvF STU, foto: doc. Vojtech Chmelík, Katedra architektúry SvF STU