Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Memoriál Antonína Fajkoša vznikol z iniciatívy priateľov a blízkych Doc. Ing. Antonína Fajkoša, CSc., ktorí si priali vytvoriť trvalú pripomienku tohoto významného medzinárodne uznávaného odborníka na strechy, ktorý predčasne podľahol zákernej chorobe.

Poslaním súťaže je vyhľadávať talentovaných študentov a podnietiť ich záujem o nové vedomosti spojené so strechami.

Memoriál si kladie za cieľ prispieť k popularizácii oboru striech a vyprofilovanie nových osobností a znalcov v tomto oboru.

Súťaž je určená študentom všetkých vysokých škôl v Českej a Slovenskej republiky. Prihlasovať sa môžu všetky typy vysokoškolských prác (seminárne, ročníkové, bakalárske, magisterské, diplomové, doktorandské a pod.) súvisiace so STRECHAMI. Dôraz je kladený na správnosť technického riešenia, vyhotoviteľnosť a prehľadnosť spracovania. Po formálnej stránke sa na súťažné práce nevzťahujú žiadne požiadavky, rozsah nie je limitovaný.

Tak ako aj za posledné roky, aj minulý rok sa súťažilo. Pre našu fakultu veľmi úspešne, lebo naši študenti na jednotlivých stupňoch štúdia zvíťazili vo VŠETKÝCH kategóriách, v ktorý boli prihlásení (tabuľka hodnotenia prihlásených prác  TU).