Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Platení turisti“ - tak sa kedysi zvykli nazývať geodeti, keďže väčšinu svojej práce vykonávali v prírode. Láska k prírode je veru vlastná snáď každému geodetovi, no nie menšiu náklonnosť cíti aj k športu. Počas tohto roku sa na našej fakulte uskutočnil v poradí už 9. ročník volejbalového turnaja geodetov, ktorý je zároveň aj memoriálom doc. Ing. Viktora Gregora, PhD., člena Katedry geodézie, ktorý sa napriek svojmu požehnanému veku aktívne zúčastnil prvých ročníkov turnaja v drese družstva pedagógov. Každoročne si na tomto turnaji merajú sily družstvá študentov všetkých piatich ročníkov odboru Geodézia a kartografia, zamestnanci a doktorandi Katedier geodetických základov a geodézie SvF a dve družstvá absolventov nášho odboru. Lepší dôkaz, že ani po opustení brány univerzity na svoju alma mater nezabudli a nebodaj zanevreli, by sa len ťažko hľadal (dôkaz indukciou ako z učebnice :). Po úvodných „ceremóniách“ a vylosovaní družstiev do dvoch skupín si tieto v siedmich zápasoch postupne zmerali sily a z oboch skupín následne postúpili po dve družstvá s najlepším skóre - družstvá starších absolventov, pedagógov, piatakov a druhákov. V semifinále sa rozhodlo o finalistoch, ktorými boli (ako zvyčajne) starší absolventi alias geodeti z praxe a učitelia, o tretie miesto zabojovali druháci a piataci. Po napínavom finále a podobne nervy drásajúcom súboji o tretie miesto sa nakoniec rozhodlo o celkovom poradí - ďalší zárez a pomyselný vavrín s putovným pohárom si odniesli, tak ako aj v predošlých ročníkoch, „starší“ (vekom, ale ani náhodou nie telom ani duchom) absolventi, druhé miesto vybojovali pedagógovia (trikrát hurá!) a bronz si odniesli študenti druhého ročníka (držíme palce, nech im nastolený trend vydrží aj do ďalších rokov).

Zmyslom celej akcie a dôvodom, prečo tento turnaj vôbec vznikol, však nie je len športové zápolenie, nejde len o celkové víťazstvo, ale hlavne o záujem stráviť príjemné sobotné predpoludnie v kruhu priateľov a známych, o každoročné stretnutie „komunity“, spoznanie svojich pedagógov a starších a budúcich kolegov z trochu inej, možno prívetivejšej strany a utuženie vzťahov. Človek, a najmä geodet, je predsa tvor spoločenský a pohyb - milujúci.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Touto cestou by sme sa zároveň chceli veľmi poďakovať Stavebnej fakulte STU a Katedre telesnej výchovy SvF za sprístupnenie priestorov telocvične v netradičnom čase; sponzorom, ktorí prispeli finančne aj materiálne - Komore geodetov a kartografov, spoločnostiam GeoSYS, Geokod, AI maps, Geotronics Slovakia, Vodohospodárska výstavba, Doprastav a v neposlednom rade samozrejme kolegom za spoluorganizáciu celej udalosti a všetkým zúčastneným, bez ktorých by tieto riadky nikdy nevznikli. Tešíme sa na rok budúci :)