Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom apríla sa na našej fakulte po prvýkrát realizoval projekt Mini-Erasmus, ktorého som sa zúčastnil ako tútor. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť študentom zo stredných škôl z celého Slovenska chod a život na vysokej škole. Tak ako pre mňa, tak aj pre stredoškolákov to boli 3 dni plné zaujímavých skúseností. Počas týchto dní sa študenti zúčastnili viacerých prednášok a seminárov ponúkaných odborov (Betónové konštrukcie 1 , Statika, Geodézia 2, Hydromechanika, Úprava a revitalizácia tokov, Stavebná mechanika...), na ktorých videli spôsob a metódy vyučovania, ako aj priestory školy. V poobedňajších hodinách zas absolvovali sprievodný vzdelávací program podľa daného harmonogramu, a to rôzne workshopy a diskusie zo známymi i menej známymi osobnosťami. Tento sprievodný program mal za úlohu zlepšiť schopnosti - soft skills, predpoklady a motiváciu žiakov, ako i sprostredkovať kontakt s odborníkmi z profesie korešpondujúcej s odbormi na vysokej škole.

Myslím si, že projekty ako je tento, pomáhajú nielen k lepšej a efektívnejšej prezentácii univerzity, ale v značnej miere pomáhajú študentom rozhodnúť sa do budúcnosti – kam ďalej? V konečnom dôsledku napomáhajú k lepšej spoločnosti. Verím, že naša fakulta ocení unikátnu formu „zažiť vysokú školu na vlastnej koži“ a v budúcnosti sa opäť zapojí do projektu ako je tento.

 

”minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus”

”Minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus”

”Minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus” ”Minierasmus”

”Minierasmus” ”Minierasmus”

Mini-Erasmus je projektom občianskeho združenia Future Generation Europe. Projekt je pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Doposiaľ sa projektu zúčastnilo vyše 850 účastníkov zo 60 stredných škôl, zorganizovaný bol na 9 vysokých školách na Slovensku v spolupráci so 7 študentskými organizáciami.