Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V propozíciách projektu MiniErasmus, organizovaného celoslovensky pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európskej únie, sa dočítame: „Počas 4 dní stredoškoláci navštívia reálne prednášky a semináre na tej fakulte, ktorú si vybrali. Spoznajú študentov vysokých škôl a vysokoškolský život. Z ďalšieho programu organizácie Future Generation Europe (FGE) sa formou workshopov dozvedia informácie o možnostiach, ktoré ich čakajú, zároveň sa stretnú so zaujímavými osobnosťami, spoločnosťami.“  

V pondelok 21. novembra, hneď po absolvovaní prvej vysokoškolskej prednášky „Mestské komunikácie“, sa skupina 14 študentov – gymnazistov presunula do respíria Dekanátu Stavebnej fakulty (SvF) STU, kde ich prijal dekan Stanislav Unčík. V úvodnom neformálnom príhovore ich najprv srdečne privítal a priblížil študentom nielen históriu SvF, ale aj jej súčasné postavenie v kontexte vysokých škôl v celoslovenskom, ale aj celoeurópskom pôsobení. Najzaujímavejšou časťou príhovoru však pre študentov bola ponuka študijných programov a systém štúdia na fakulte. Aktívne kládli dekanovi otázky, na ktoré dostali obsiahle, až podrobné odpovede.

Aby sa zvýšila informovanosť tejto skupiny študentov a taktiež ich záujem o našu fakultu, FGE rozšírilo svoj program o časť nazvanú „Čo po škole?“ Uvedenú časť programu bezprostredne a excelentne zvládol náš hosť - absolvent SvF odboru Architektonické konštrukcie a projektovanie Ing. Ľuboš Suchý.

Dôvtipným, originálnym spôsobom – skúsenosťami a príhodami zo štúdií i z praxe - priblížil  študentom nielen realitu vysokoškolského štúdia, ale i zaujímavé poznatky z pracovných skúseností vo firmách, v ktorých pracoval ako brigádnik počas štúdia a neskôr ako diplomovaný inžinier. Mnohé rady - ako zvládnuť množstvo zadaní, ako absolvovať konzultácie a porady s vyučujúcimi, ako si rozvrhnúť množstvo skúšok – by si určite rád vypočul nejeden poslucháč našej fakulty.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka