Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2018. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2018 v Bratislave. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, ako aj kolektívy.

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
02/529 26 542, viktor.borzovic@stuba.sk