Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave a Univerzitná Knižnica v Bratislave spoluorganizujú 5. Sympózium Nadácie Profesora Lenza (www.stiftung-prof-lenz.de). Sympózium sa uskutoční dňa 21. septembra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ulici č. 5 so začiatkom o 10:00 hod a pre slovenských študentov a akademických pracovníkov je bez poplatku. Na sympóziu bude slávnostne udelená študentská cena s názvom "Mládež stavia Európu" s dotáciou 10.000,-Eur.

Nadácia Profesora Joachima Lenza bola založená v roku 2003 Inštitútom pre výstavbu potrubí a líniových stavieb za účelom podpory ďalšieho vzdelávania študentov a čerstvých absolventov vysokoškolského štúdia z východnej Európy. Prostredníctvom jej aktivít získali mnohí mladí inžinieri príležitosť absolvovať jednoročnú stáž v nemeckých podnikoch, okúsiť z prvej ruky krajinu, jazyk (a niekedy aj dialekty), kultúru a získané skúsenosti neskôr uplatniť vo svojej domovskej krajine.

Okrem podpory študentov a absolventov formou štipendií, nadácia každé dva roky udeľuje cenu za vynikajúci realizačný a / alebo výskumno-vývojový projekt s jasným vzťahom k životne dôležitým zdrojom ako je energia a / alebo voda, a tiež k zaobchádzaniu s odpadovými vodami, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Nemeckom a aspoň jednou východoeurópskou krajinou.

V prípade záujmu o účasť sa treba mailom alebo poštou prihlásiť na nasledovnej adrese:

 

Frau Jasmin Langenberg
Stiftung. Prof. Joachim Lenz
im Institut für Rohrleitungsbau
an der Fachhochschule Oldenburg e. V.
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg

Tel.: 0441 / 36 10 39 19
Fax: 0441 / 36 10 39 10

Email: langenberg@iro-online.de

Internet: www.stiftung-prof-lenz.de

 

doc. Ing. arch. Ing. Roman Rabenseifer, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave