Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Za účelom zvýšenia záujmu mladých ľudí o vedu a techniku, výskum a vývoj, ako aj o aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi a ich popularizáciu vyhlásilo MŠ SR publicistickú súťaž na tému "Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu".

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl. Príspevky je možné posielať do 30. 6. 2009 na adresu CVTI na Lamačskej ceste. Ceny budú víťazom odovzdane počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať v dňoch od 2. do 6. 11. 2009.