Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študentská súťaž - Memoriál Antonína Fajkoše - určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl, je svojou náplňou zameraná na strechy, resp. strešné konštrukcie.  Organizátorom súťaže je český časopis Střechy, fasády, izolace, spolu s blízkymi priateľmi docenta Fajkoša. Samotné slávnostné vyhlásenie výsledkov sa udialo v rámci rokovacieho programu konferencie IZOLACE 2016 (toho roku zameraná na obvodové plášte a stavebnú fyziku), s počtom 160 zúčastnených poslucháčov, ktorá bola súčasťou veľtrhu STŘECHY 2016 konanom na pražskom výstavisku PVA EXPO Letňany, dňa 21.1.2016.

Celkovo bolo do súťaže prihlásených 19 prác zo štyroch vysokých škôl: STU Bratislava – Stavebná fakulta, VUT Brno – Fakulta stavební, TU Košice – Stavebná fakulta a VŠTE České Budějovice. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: Detail, Grafická práce, Textová práce a Junior Star pre najmladších študentov so záujmom o strechy.

strechari 2016

V tomto jubilejnom, 5. ročníku súťaže sa nám - študentom zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave podarilo v celkovom hodnotení v rámci účasti jednotlivých fakúlt získať prvé miesto, čo znamená, že jednotlivo sme získali 4 ocenenia v týchto v kategóriách:

 

V kategórii GRAFICKÁ PRÁCE sa na 1. mieste umiestnil Ing. Michal Klenovič, študent 2.ročníka študijného programu Architektonické konštrukcie a projektovanie so svojou prácou Rodinná farma – Výrobňa vína

Hneď za ním sa na 2. mieste umiestnil Bc. Ondrej Potkány, študent 1.ročníka študijného programu Architektonické konštrukcie a projektovanie so svojou prácou Atletická hala s wellness.

V kategórii TEXTOVÁ PRÁCE sa na 1.mieste umiestnil Ing. Michal Šida, PhD., doktorand študijného programu Teória a konštrukcie pozemných stavieb so svojou prácou Príspevok k riešeniu protisnehovej ochrany šikmých striech.         

V tejto kategórii sa mne – Ing. Jakub Čurpek, študent 2.ročníka študijného programu Architektonické konštrukcie a projektovanie - podarilo získať 3.miesto s mojou prácou Nekompatibilita stavebných materiálov v skladbe plochých striech.

Záverom by som chcel spolu s mojimi kolegami vysloviť veľké poďakovanie organizátorom za ich úsilie o zorganizovanie tejto súťaže, ktorá nám umožnila hlbšie prebádať a získať nové vedomosti v oblasti strešných konštrukcií. V neposlednom rade patrí  naše poďakovanie aj sponzorom za hodnotné vecné darčeky, ktorými boli ocenené naše umiestnenia.

Pri písaní tohto článku mi napadol jeden citát od Alberta Einsteina „Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť“.  Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým pedagógom, ktorí nás viedli pri vypracovaní našich prác.

ĎAKUJEME!