Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov  a Dňa boja za slobodu a demokraciu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. ocenil 35 najlepších študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia SvF jednorázovým prospechovým štipendiom zo Študijného fondu dekana.

Cenu spoločnosti IMOS-Systemair, s.r.o. z Kalinkova - jednorázové prospechové štipendium na počesť tragicky zosnulej Ing. Júlie Mäsiarovej - odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. vedúca Katedry technických zariadení budov najlepšiemu študentovi Bc. Lukášovi Skalíkovi.