Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 20. a 21. októbra 2016 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutočnil 11. ročník konferencie Betonárske dní (BD). Hotel príjemne prekvapil dobrou atmosférou, servisom a zážitkovou stravou. Aj napriek problémom v stavebníctve na Slovensku sa organizátorom podarilo pripraviť bohatý a zaujímavý program. Generálni partneri BD 2016 boli spoločnosti Amberg Eng. Slovakia, Dopravoprojekt, IN VEST, Skanska SK, SKSI, Strabag Poz. a inž. staviteľstvo a Váhostav-SK. Novinkou 11. ročníka bola anketa o Najlepšiu betónovú konštrukciu na Slovensku.

V úvode BD si z rúk dekana SvF STU prevzal pri príležitosti ukončenia viac, než 50 rokov trvajúceho pracovného pomeru na Katedre betónových konštrukcií a mostov Pamätnú medailu Stavebnej fakulty STU v Bratislave významný odborník v oblasti murovaných stavieb doc. Milan Čabrák. Pri príležitosti životného jubilea odovzdal rektor STU prof. Igorovi Hudobovi Medailu Slovenskej technickej univerzity. Prof. Hudoba bol v minulosti rektorom STU a prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.

bd 2016

Pohľad na rokovanie BD 2016 počas odbornej sekcie (foto P. Paulík)

Zo 72 príspevkov uvedených v zborníku konferencie bolo na ústnu prezentáciu vybraných 56 príspevkov. Zaujali najmä príspevky v sekcii Hlavné referáty. Ing. Martin Bakoš zo spoločnosti Amberg ES informoval o stavbe najdlhšieho a najhlbšieho dopravného tunela na svete – 57 km dlhého bázového Gotthardského železničného tunela. O stavbe unikátneho planetária ESO Supernova, budovaného neďaleko Mníchova, referoval Helmut Hilliges zo spoločnosti Deutsche Doka. V pôdoryse planetárium pripomína dvojhviezdny systém, pri ktorom dochádza k prenosu hmoty medzi hviezdami, čo vedie k vzniku supernovy. Varianty dominantného objektu stavby „Diaľnica D4“ – mostu cez Dunaj, prezentoval vo svojej prednáške najznámejší slovenský mostár Ing. Miroslav Maťaščík. O výstavbe diaľničného  tunela Višňové, ktorý sa po dokončení stane najdlhším tunelom na Slovensku informoval Eng. Martino Gatti, projektový manažér firmy Rocksoil Spa. Je iste zaujímavé, že o švajčiarskom tuneli informoval slovenský odborník na tunely a tunel Višňové predstavoval manažér z Talianska. To dokazuje, že aj na Slovensku sa prejavuje globalizácia trhu v stavebníctve. Prof. Jiří Stráský z VUT Brno potešil architektonickým a konštrukčným riešením membránových konštrukcií z predpätého betónu, ktoré sú vhodné napríklad aj pre zastrešenie futbalového štadióna.

Do súťaže o cenu doc. Ing. Jozefa Zvaru za „Najlepšiu diplomovú prácu v oblasti betónových konštrukcií a mostov“, ktorú udeľuje Národný komitét fib v SR bolo pre roky 2015-16 celkove prihlásených 7 prác zo SvF STU Bratislave, SvF ŽU Žilina a SvF TU Košice. Komisia pod vedením doc. Grambličku rozhodla o udelení dvoch prvých cien týmto diplomovým prácam: Ing. Jozef Gura, téma DP: Nosná betónová konštrukcia kostola, vedúci DP doc. Sergej Priganc, SvF TU Košice a Ing. Monika Víteková, téma DP: Most na rýchlostnej ceste R1, Nitra-západ, Selenec, vedúci DP prof. Jaroslav Halvoník, SvF STU Bratislava.

V rámci BD 2016 usporiadatelia z Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave vyhlásili medzi 180 účastníkmi konferencie 1. ročník ankety o Najlepšiu betónovú konštrukciu na Slovensku. V kategórii Pozemné stavby (budovy) bolo na prvých troch miestach nasledovné poradie: 1. miesto - Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2. miesto - Budova Národnej banky Slovenska a 3. miesto spoločne obsadili Synagóga v Lučenci a Modrý kostolík v Bratislave.

bd 2016 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici (1969) – 1. miesto v kategórii Pozemné stavby

V kategórii Inžinierske stavby: 1. miesto - Mestská estakáda v Považskej Bystrici, 2. miesto - Most Lafranconi v Bratislave a 3. miesto získal najstarší zachovaný železobetónový most na území Slovenska, Most v Krásne nad Kysucou (1892).

bd 2016 

Mestská estakáda v Považskej Bystrici (2010) – 1. miesto v kategórii Inžinierska stavba

Na záver BD 2016 pripravili usporiadatelia odbornú exkurziu na stavenisko Polyfunkčného súboru Stein 2 v Bratislave. Zaujímavou stavbou sprevádzali a odborný výklad poskytli zástupcovia realizačnej firmy Skanska SK a. s. Účastníci exkurzie boli oboznámení s projektom aj procesom realizácie a mali možnosť si prezrieť nosné konštrukcie polyfunkčného súboru.

 

Fotogaléria z BD 2016 je na webovej stránke:

http://betonarskedni.sk/fotogaleria-2016/