Prejsť na obsah
Dianie na SvF

21. októbra 2010 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave konalo vyhodnotenie už 5. ročníka celoštátnej súťaže Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2010 - za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Nezávislé odborné poroty jednotlivých sekcií, ktorých členmi boli odborne vzdelaní ľudia z praxe - zasadali 29. septembra 2010 a vybrali spomedzi všetkých prihlásených bakalárskych prác tie najlepšie, ktoré spĺňali hodnotiace kritériá ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2010, a to - tvorivý prístup k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Po slávnostnom odovzdaní cien a verejnej prezentácii ocenených bakalárov v aule profesora Pavla Gála, sa konala vernisáž všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác vo Výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.