Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Najlepšie diplomové práce odmenené spoločnosťou STRABAG

V zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave  sa 25. júna 2018 predpoludním uskutočnilo slávnostné udeľovanie odmien spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. za najlepšie diplomové práce v šk. roku 2017/18 vypracované na piatich katedrách Stavebnej fakulty: betónových konštrukcií a mostov, geotechniky, technológie stavieb, kovových a drevených konštrukcií a technických zariadení budov. Hostiteľom stretnutia bol dekan fakulty prof. Stanislav UNČÍK, z vedenia fakulty sa zúčastnil prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Vladimír BENKO, firmu STRABAG reprezentovali obchodný riaditeľ PhDr. Tomáš MOC, riaditeľ oblasti Ing. Karol CHRIPKO a Ing. Petra FRISOVÁ z Oddelenia rozvoja ľudských zdrojov a personalistiky.

Pozvaní boli zástupcovia príslušných katedier, vedúci úspešných diplomových prác a samozrejme ich autori. Po slávnostných príhovoroch dekan prof. Stanislav Unčík a zástupca spoločnosti STRABAG riaditeľ oblasti Ing. Karol CHRIPKO  oceneným autorom odovzdali symbolické šeky v hodnote 400 €. Potom vo svojich krátkych vystúpeniach sa autori podelili o svoje postrehy z priebehu práce nad diplomovkou: či už išlo o prekvapenia, dobrú spoluprácu s firmou alebo nové odborné skúsenosti.

V záverečnej živej, neformálnej diskusii medzi odborníkmi z praxe, univerzitnými pedagógmi a čerstvými absolventmi fakulty zaznela celá škála pozoruhodných myšlienok, impulzov, podnetov a názorov podložených čerstvými skúsenosťami. Niet pochýb o tom,  že symbolický odborný štafetový kolík je v správnych rukách – len ho treba odovzdávať ďalej.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Diplomové  práce (DP)  ocenené spoločnosťou STRABAG v šk. r. 2017/2018:

Adam Petrík: Návrh oceľovej konštrukcie zimného štadióna

Vedúca DP: doc. Magdaléna Štujberová, Katedra kovových a drevených konštrukcií

Daniel Leško: Návrh hlbokej stavebnej jamy  v lokalite Mlynské Nivy

Vedúca DP: Ing. Monika Súľovská, Katedra geotechniky


Radovan Švachula: Aplikácia GFRP výstuží v navrhovaní pozemných stavieb

Vedúci DP: doc. Viktor Borzovič, Katedra betónových konštrukcií a mostov

Autor: Ing. Jozef Urbánek