Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Naši bakalári ocenení v súťaži ABF Slovakia BAKALÁR 2014

 

Do súťaže o Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva –

ABF Slovakia Bakalár 2014 sa v jej deviatom ročníku prihlásilo  5 fakúlt:

  • TU v Košiciach, Stavebná fakulta               s 10 bc. prácami
  • TU v Košiciach Fakulta umení                    s 3 bc. prácami
  • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta                      s 3 bc. prácami
  • STU v Bratislave, Fakulta architektúry         s 8 bc. prácami
  • STU v Bratislave, Stavebná fakulta             s 10 bc. prácami

Celkovo sa prihlásilo 34 záverečných bakalárskych prác z piatich fakúlt.  Z toho:

 • 12 bc. prác  do sekcie I. - Architektúra a urbanizmus zo štyroch fakúlt,
 • 9 bc. prác do sekcie  II. - Pozemné stavby z troch fakúlt,
 • 8 bc. prác do sekcie III. - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby zo štyroch fakúlt,
 • 5 bc. prác do sekcie IV. - Vodné stavby a vodné hospodárstvo z dvoch fakúlt.

Vo štvrtok 4. decembra 2014 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny.
Ocenených bolo 13 prác, z toho 4 zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave:
sekcia I. – Architektúra a urbanizmus

3. miesto:

Téma práce:      Horská chata Roháče

Autor:               Bc. Peter Paľko

Vedúci bc. práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Zdôvodnenie:

–        Riešiteľ typologicky a tvaroslovne zvládol bakalársku prácu.

–        Vhodne je vyriešené osadenie objektu do krajinného prostredia.

–        Celú architektúru reprezentuje vhodný výber materiálového riešenia objektu.

 

Horská chata Roháče Horská chata Roháče Horská chata Roháče 

 

sekcia II. – Pozemné stavby

2. miesto:

Téma práce:      Bytový dom

Autor:                Bc. Marek Kováčik

Vedúci bc. práce: Ing. Ing. Arch. Milan Palko, PhD.

Zdôvodnenie:  

-        Kreatívny nápad a použitie iného ako štandardného riešenia.

-        Vhodné spojenie nosnej oceľovej konštrukcie a drevených prvkov na fasáde a použitie súčasných moderných prvkov.

 

sekcia III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

1. miesto:

Téma práce:      Statická analýza kruhových nádrží

Autor:                Bc. Marián Kohút

Vedúci bc. práce:  doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.

Zdôvodnenie:

–        Časová náročnosť a znalosti softvérovej podpory.

–        Prvky vedeckého prístupu.

–        Originálnosť a využiteľnosť.

 

Statická analýza kruhových nádrží 

 

sekcia IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

2. miesto:

Téma práce:        Analýza klimatických pomerov v oblasti Milhostova

Autor:                 Bc. Marek Koreň


Vedúci bc. práce: doc. Ing. Jana Skalová, PhD.


Zdôvodnenie:

–        Výber námetu je momentálne témou dňa.

–        Vhodná stanica s bohatou databázou.

–        Odporúčame pozrieť sa na celý región pri danej téme.