Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tohtoročná medzinárodná ŠVOČ v matematike a informatike sa konala 24. mája 2021 online formou na Fakulte jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe. Prihlásených bolo 37 prác v matematických sekciách a 18 prác v informatických sekciách. Konkurencia bola tento rok veľmi silná, a preto sme veľmi radi, že sa podarilo uspieť aj našim študentom z odboru Matematicko-počítačového modelovania.

V spojenej sekcii Aplikovaná matematika – numerická analýza a matematické modely dynamiky sa na druhom mieste umiestnili spoločne Bc. Katarína Lacková s prácou Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom a Bc. Martin Bejdák s prácou Určovanie tiažového poľa Zeme pomocou metódy fundamentálnych riešení s využitím hierarchických matíc. Na tretom mieste v tejto sekcii sa umiestnila Bc. Nikola Gajdošová s prácou Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienka.

V informatickej sekcii Počítačová grafika a počítačové videnie získal čestné uznanie poroty Bc. Martin Štefanec za prácu s názvom Návrh funkcie homogenity pre model automatickej segmentácie biotopov Natura 2000 zo satelitných dát.

Sme hrdí na našich študentov a gratulujeme im k ich úspechu!

Ďalšie informácie nájdete na stránke organizátora.

Text: Ing. Michal Kollár, PhD., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF