Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 13.-14. marca sa uskutočnilo zasadanie poroty medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella 2013/14 pod vedením Doc. Ing. arch. Jána Stempela. Následne na to v piatok 14. marca popoludní porota vyhlásila výsledky svojho dvojdňového snaženia v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Zároveň sa uskutočnila vernisáž výstavy všetkých prác, ktoré splnili súťažné podmienky. Výstava v uvedených priestoroch potrvá iba týždeň, do 21.3.2014. 

 

V medzinárodnej študentskej architektonickej súťaži Xella 2013/14 zvíťazil  Bc.Lukáš Rešutík, študent odboru Architektonické konštrukcie a projektovanie. Ideové a architektonické riešenie konzultoval s pani Ing. arch. Zuzanou Nádaskou, PhD. a konštrukčnému riešeniu sa venuje v rámci svojej diplomovej práce pod vedením pani Ing. Terézie Miklósiovej, PhD.

 

Téma súťaže - Dom umení v prieluke v centre Bratislavy - oslovila aj Bc.Lukáša Vargica, študenta odboru Pozemné stavby a architektúra. Z 5. miesta sa môže tešiť spolu so svojím pedagógom - pánom Ing. arch. Pavlom Paňákom. 

 

Študentom i pedagógom srdečne blahoželáme!