Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cykloturistický trip si kladie za cieľ nielen zoceľovať študentov po fyzickej stránke, ale najmä zvyšovať povedomie o Stavebnej fakulte STU v Bratislave (SvF STU) v očiach verejnosti. Počas nášho dlhého putovania  navštevujeme stredné školy, či už gymnáziá alebo odborné školy a predstavujeme žiakom našu alma mater. Tento rok sme navštívili štyri školy - dve gymnázia a dve stredné odborné školy, kde sme oslovovali nádejných uchádzačov o vysokoškolské štúdium. 

cyklotrip

Cykloturistický trip s podtitulom „V stopách Ľudovíta Štúra“ sa uskutočnil v posledný aprílový týždeň (od 25.4. – 29.4.2016). Cieľom nášho putovania bola Kremnica. V pondelok ráno sme slávnostne, so sprievodom dvoch policajných áut, vyštartovali z predpolia SvF STU v Bratislave za prítomnosti dekana fakulty prof. Stanislava Unčíka a prodekana doc. Petra Makýša. Počas nášho 333 km dlhého putovania si s nami aprílové počasie pohralo a dosť nás potrápilo. Našu cestu sme preto ukončili v Prievidzi.

Gymnázium Jána Hollého (Trnava)

Prvou zo škôl, ktoré sme navštívili bolo Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Touto  modernou inštitúciu čo do formy i obsahu nás previedla zástupkyňa riaditeľa Mgr. Eva Starnová . Možnosti štúdia sme prezentovali študentom druhých a tretích ročníkov. Len čo študenti zistili, že za otázky rozdávame propagačné perá SvF, začali sa intenzívne vypytovať.

cyklotrip cyklotrip

Stredná odborná škola technická (Piešťany)

V poradí druhou školou bola Stredná odborná škola technická v Piešťanoch (bývalá stavebná). Tu nás privítala taktiež zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Daniela Kulíková. Keďže je škola smerovaná viac na strojárstvo a informatiku, študenti sa zaujímali najmä o študijný program matematicko-počítačové modelovanie. Samozrejme sme im poskytli komplexné informácie o všetkých študijných odboroch, ubytovaní, stravovaní i vysokoškolskom živote.

cyklotrip cyklotrip

Gymnázium V. B. Nedožerského (Prievidza)

Treťou školou bolo Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Tunajšie stretnutie pod kuratelou Mgr. Marcely Farárikovej prebehlo v komornej atmosfére. V kabinete sme sa stretli so štvrtákmi, ktorí už mali podané prihlášky na vysoké školy. Našou úlohou bolo, ubezpečiť ich, že SvF je tou správnou voľbou.

cyklotrip cyklotrip


Stredná odborná škola Prievidza (Prievidza)

 

Poslednou školou, ktorú sme navštívili bola Stredná odborná škola T. Vansovej 32 v Prievidzi. Áno, až do Prievidze sme v našich brašniach viezli propagačné materiály o SvF STU. V rámci diskusie so žiakmi sme rozdali posledné perá a farbičky a poďakovali sa za pozornosť.

cyklotrip cyklotrip

Trip je o spoznávaní krás, ktoré nám naše malé Slovensko ponúka. Zameriavame sa na architektúru, či už historickú alebo novú, technické diela i prírodné úkazy. Krása je všade okolo nás, len žiaľ niekedy sme ku nej slepí. Bolo to skvelých 5 dní. Spoznali sme zaujímavých ľudí a veľa sme toho zažili. Počasie nás skúšalo, ale my sme odolali a môžem povedať, že to stálo za to.

Ing. arch. Martin Hépal

Cykloturistického tripu Vol. 3 sa zúčastnili:

doktorandi: Ing. arch. Matrin Hépal, Mgr. Marián Decký, Ing. Peter Ivan, Ing. Ján Hollý.

študenti:  Dávid Baláž, Dávid Granec, Filip Hlista, Juraj Lormusz, Bc. Ľubomír Ondrejka, Bc. Lucia Beláňov, Bc. Maroš Kamenský, Martin Antoni, Matej Hráček, Matúš Kmeť, Michal Medviď, Milan Andrejko, Miriam Besenyeiová, Ondrej Soják, Bc. Patrik Chmelíček, Patrik Kúdela, Patrik Václavík, Peter Kováčik, Soňa Minarechová, Tomáš Strenk, Vincent Čahoj.