Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia a praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, ako aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek.

V rámci celodenného programu zabezpečovaného Katedrou dopravných stavieb SvF sa v dopoludňajších hodinách stretli s  dekanom prof. Stanislavom Unčíkom, ktorý ich srdečne privítal na pôde fakulty. Vedúci katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser im predstavil svoje pracovisko, jeho oblasti záujmu a spolu s ostatnými členmi katedry aj odborné laboratórium patriace pod Univerzitný vedecký park STU Centrum. Fínska návšteva prejavila o výskumné pracovisko veľký záujem. Oblasť materiálov a technológií bola pre nich nová a viac menej nepoznaná, keďže sa venujú skôr dopravnému inžinierstvu. Rovnako ich upútala návšteva spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o. pôsobiaca okrem iného v oblasti pozemného, cestného a mostného staviteľstva, inžinierskych a priemyselných stavieb, v oblasti technológií výroby asfaltových zmesí a recyklácie stavebných materiálov. Pán Ing. Peter Rybár, finančný riaditeľ spoločnosti, predstavil jej činnosť a bohaté preferencie. Spoločnosť vo svojom areáli na Starej Vajnorskej disponuje laboratóriom pre kontrolné skúšky výrobcu a obaľovacou súpravou asfaltových zmesí s možnosťou pridávania recyklovaného materiálu.

”bodka ”Bodka
Príhovor pána dekana, prof. Stanislava Unčíka a vedúceho katedry dopravných stavieb, Ing. Tibora Schlossera

”Bodka ”Bodka

Laboratórium katedry dopravných stavieb

Po poludňajšej prechádzke historickým centrom Bratislavy nasledovala spolu aj so študentmi 2. ročníka študijného programu STOP exkurzia po Štúrovej ulici a novom Starom moste. Okrem informácií o dopravnom riešení na nej odznelo mnoho zaujímavostí aj z histórie mesta Bratislavy. Záverečnou spoločnou fotografiou s konštatovaním „jeden deň nestačil, niekedy nabudúce sa určite ešte stretneme...“ a pozvaním slovenskej delegácie na univerzitu v Hämeenlinna sa ukončilo zaujímavé a obohacujúce stretnutie slovenských a fínskych kolegov.

Pútavé informačné materiály a prezentačné predmety poskytnuté Rektorátom STU a Stavebnou fakultou sa stanú súčasťou ich spomienok na kolegov z Bratislavy.

   
”Bodka

Stretnutie pred fakultou    

”Bodka

Prezentácia spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o.

”Bodka

Laboratórium (Pittel+Brausewetter s.r.o.)    

”Bodka

Obaľovacia súprava (Pittel+Brausewetter s.r.o.)

”Bodka ”Bodka

Exkurzia na Štúrovej ulici

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Exkurzia na nový Starý most