Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Koncom februára zavítala na našu fakultu vzácna návšteva z Oddelenia pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR – atašé pán Hervé Guillermet a odborná referentka pani Claire Sprlak.

návšteva z Francúzska návšteva z Francúzska návšteva z Francúzska návšteva z Francúzska

Hlavnou témou spoločného stretnutia, ktorého rokovacím jazykom bola angličtina, bola aktívna spolupráca medzi Francúzskom a Slovenskom, najmä v oblasti výskumu a to na rôznych úrovniach – sprostredkovaním kontaktov medzi francúzskymi a slovenskými výskumnými pracoviskami (napr. v  rámci 7. Rámcového Programu  Európskej Únie), výberom a spolufinancovaním projektov bilaterálnej vedeckej spolupráce Štefánik, udeľovaním štipendií francúzskej vlády na spoločné doktorandské štúdium, a pod..

Súčasťou práce tohto oddelenia je aj pravidelná príprava periodických správ o slovenskej vede a výskume a technologických inováciách (raz za dva mesiace). Tieto články sú následne zverejnené na web stránke „BE Slovaquie“ www.bulletin-electronique.com Tým, ktorí si ich vyžiadajú, sú poskytované e-mailom zdarma.

Viac informácií o Oddelení pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR nájdete na web stránke:

http://ifb.ambafrance-sk.org/-Vedecka-spolupraca