Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prostredníctvom Programu medzinárodná spolupráca vo vzdelávaní a výskume – Stredná, Východná a Juhovýchodná Európa  poskytuje Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) fondy na podporné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a vzdelávania.

Prioritami sú okrem tém 7. RP aj tieto:
- New Technologies (http://www.bmbf.de/en/1000.php)
- Information Society (http://www.bmbf.de/en/398.php)
- Microsystems Technology (http://www.bmbf.de/en/5701.php
- Nanotechnology (http://www.bmbf.de/en/nanotechnologie.php
- Optical Technologies (http://www.bmbf.de/en/3591.php
- Production Research (http://www.bmbf.de/en/686.php
- Materials Innovations for industry and society (http://www.bmbf.de/en/3738.php)

- Environment and Sustainability (http://www.bmbf.de/en/502.php
- Framework Programme Research for Sustainability "FoNa" (http://www.bmbf.de/en/2559.php
- The Earth System (http://www.bmbf.de/en/917.php)

- Life Sciences (http://www.bmbf.de/en/1237.php
- Health Research (http://www.bmbf.de/en/gesundheitsforschung.php
- Biomedical Research (http://www.bmbf.de/en/979.php
- Biotechnology (http://www.bmbf.de/en/1024.php)

- Social Sciences and the Humanities (http://www.bmbf.de/en/4630.php)
- Economic sciences for sustainability (http://www.bmbf.de/en/4815.php)

Pri posudzovaní návrhov projektov budú mať prednosť tie, do ktorých budú zapájané malé alebo stredné podniky.

Všetky informácie výzvach nájdete na: http://www.bmbf.de/en/furtherance/677.php

Kontaktnou osobou pre Slovenskú republiku je Dr. Hans-Peter Niller, e-mail: hans-peter.niller(zavinac)dlr.de, tel.: +49 228 3821 468.

Všetky ďalšie informácie nájdete tu.