Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V časoch, keď v našej spoločnosti vládne entropia a keď sa väčšina vecí okolo nás tvorí delením a fragmentáciou, vznikla 1. januára 2021 na Stavebnej fakulte STU spojením odborníkov z oblasti stavebných materiálov, tepelnej techniky a stavebnej akustiky nová Katedra materiálového inžinierstva a fyziky (KMIF).

Veríme, že nová katedra MIF prispeje Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v jej postupnej transformácii na tzv. “výskumnú univerzitu” a to najmä pri formovaní zdravej univerzitnej mentality. Pojem “Výskumná univerzita” sa skloňuje na všetkých kvalitných akademických inštitúciách. Kľúčový je tu transfer najnovších vedeckých a technologických poznatkov do vzdelávania už na bakalárskom a magisterskom stupni.

Nová Katedra MIF tak vytvára prostredie, v ktorom učitelia a študenti môžu spoločne hľadať pravdivé odpovede na otázky, či už z praxe alebo z oblasti vedy. Cieľom je naučiť študenta nielen “riešenia na stavbách v súčasnosti”, ale práve to, “ako prispieť k vývoju nových riešení, ktoré prídu do praxe o 5-10 rokov.”

Konferencia: Stavebná a priestorová akustika, Nové materiály a konštrukčné systémy

Štyria členovia Katedry materiálového inžinierstva a fyziky (doc. Chmelík, Ing. Urbán, Ing. Zelem a doktorandka Ing. Biskupičová), sa zúčastnili popularizačnej verejnej videokonferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku, ktorú sledovalo online vyše 300 ľudí (architektov, projektantov, akustikov, developerov, výrobcov materiálov, stavebných prvkov i interiérových doplnkov, stavbárov a stavebné firmy...).

Cieľom podujatia bolo predstaviť nové trendy v oblasti stavebných materiálov a konštrukčných systémov, ako aj novej technológie na stavebnom trhu a poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budov z hľadiska akustiky. Konferenciu moderovala prof. M. Rychtáriková, ktorá s hosťami postupne prediskutovala témy spojené s vplyvom súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort v budovách a novými trendmi v oblasti vývoja udržateľných materiálov so špeciálnymi akustickými vlastnosťami.

Konferencia bola zakončená panelovou diskusiou na tému teória a prax alias vedomosti a skúsenosti.

Celú konferenciu si môžete pozrieť zo záznamu: www.eurostav.sk/akustika.

Text, foto: doc. Vojtech Chmelík, Katedra materiálového inžinierstva a fyziky SvF, prof. Monika Rychtáriková, KU Leuven v Belgicku

Konferencia Stavebná a priestorová akustika, Nové materiály a konštrukčné systémy