Prejsť na obsah
Dianie na SvF

VELUX Česká republika, s. r. o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. vyhlasujú 1. ročník anonymnej jednokolovej súťažnej prehliadky študentských prác pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky.

Predmetom súťaže je spracovanie objektu v aktívnom štandarde. Aktívny štandard v zmysle súťaže je definovaný kvalitou vnútorného prostredia, ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a energetickou efektivitou (celková spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov). Súťaž  je vyhlásená v dvoch kategóriách - novostavby a rekonštrukcie. Projekty môže prihlásiť jednotlivec i kolektív, študent vysokej školy alebo účastníci doktorandského štúdia. Môže ísť o školské práce alebo práce spracované mimo školský učebný program v dobe štúdia.

V priebehu súťaže prebehnú v Galérii Jaroslava Frágnera v Prahe dva odborné semináre zamerané na návrh aktívneho domu. Seminár ACTIVE HOUSE IDEA sa bude zaoberať princípmi navrhovania aktívnych domov. Seminár ACTIVE HOUSE TECHNIC sa zameria na technické riešenie stavby a využitie obnoviteľných zdrojov.

Úvodný seminár ACTIVE HOUSE IDEA spolu s prednáškou architekta Juri Troya sa bude konať dňa 21.11.2011 v Prahe v Galérii Jaroslava Fragnera a je prístupný zdarma na základe registrácie do súťaže Active House Award.

Bližšie informácie sú na http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/active-house-award