Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vyšlo nové číslo časopisu Informácie - štvrťročník o živote na Stavebnej fakulte STU.

Z obsahu:

 • Stretnutie akademickej obce
 • Návšteva z Francúzskeho veľvyslanectva SR
 • Médiá o Stavebnej fakulte
 • Vedúca KIC členkou Rady vlády SR pre kultúru
 • Profesor Turček ocenený
 • Profesor Gašparík generálnym sekretárom IAARC
 • Novootvorené plotrovacie a kopírovacie stredisko
 • Inžinierska cena 2011/2012
 • Odborný seminár Perspektívy a smerovanie znaleckého odboru geodézia a kartografia
 • Odborný seminár Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve
 • DOD
 • Stretnutie s dôchodcami
 • Jubilanti
 • Novoročný stavbársky guláš
 • Rozlúčka s prof. Šoltészom
 • Zlatá promócia
 • 11. reprezentačný ples

Informácie 1/2013 Informácie 1/2013