Prejsť na obsah
Dianie na SvF

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Dňa 25. apríla 2019 sa v Žiline uskutočnila úspešná, v poradí už piata medzinárodná vedecká konferencia „Nové pohľady na modernu. Československá architektúra 1918 - 1948.“, ktorú organizovala Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU, pod záštitou hosť. prof. Ing. arch. Juraja Hermanna, prezidenta Spolku architektov Slovenska, prof. Ing. Stanislav Unčíka, PhD., dekana SvF, STU a primátora Žiliny Mgr. Petra Fiabáneho. Počas celodennej konferencie odznelo desať referátov, ktoré komentovali témy spojené s dobovou architektúrou a jej odkazom pre 21. storočie v kontexte československej architektúry. Konferencia reflektovala na dialóg medzi tvorbou prvej polovice 20. storočia a dnešným vnímaním architektúry a tým vznikajúcu konfrontáciu dobových „moderných“ názorov so súčasným moderným pohľadom na architektúru.

prof. Šlapeta
prof. Šlapeta

Prvý okruh prezentácií bol venovaný prvorepublikovému urbanizmu, reguláciám miest v 30-tych rokoch 20. storočia, ďalší bol zameraný na architektúru a vznik vzorových obytných štvrtí a ich praktické využitie v modernom bývaní. Tretí okruh bol venovaný teórii a praktickým ukážkam obnovy pamiatok, vrátane prezentácie života v obnovenom funkcionalistickom dome v 21. storočí. Osobitná pozornosť bola venovaná žilinskej moderne (1918 – 1939 až 1948), urbanizmu mesta, funkcionalistickej mestskej štvrti Svojdomov a procesu rekonštrukcie svetoznámej Behrensovej synagógy, dnes centra pre súčasné umenie a kultúru, v ktorej sa konferencia aj uskutočnila.

diskusia po konferencii

 

Ing. arch. Dušan Mellner, Ph.D.,
organizátor konferencie, Katedra architektúry SvF STU v Bratislave