Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na výskumnú stáž cez Národný štipendijný program som nastúpil koncom januára. Pôvodne mala trvať len tri mesiace, ale práve v tomto období sa mi podarilo dostať ďalší grant cez Erasmus+ stáž, vďaka ktorému zostávam vo Fínsku až do začiatku augusta, teda ešte tri mesiace.

Už od prvého dňa, ako som nastúpil na stáž v Belgicku, som si želal, aby sa môj študijný pobyt na výskumno-vedeckom pracovisku v zahraničí predĺžil. Paradoxne, situácia s pandémiou mi k tomu dopomohla. Fínsko bolo pre architektov vždy atraktívnou krajinou! Pri mojom rozhodovaní však zavážilo aj to, že môj dobrý kamarát Denis vo fínskom meste Tampere už dva roky študoval a keby sme boli spolu, určite by mi vedel v čomkoľvek poradiť. Vždy sa cítim o čosi lepšie, keď mám v cudzej krajine „spojku“.

   

V septembri som oslovil profesorku pôsobiacu na Fakulte zabudovaných vplyvov Univerzity v Tampere (Faculty of Built Environment, Tampere University), ktorá mi umožnila nadviazať kontakt s mojou súčasnou externou školiteľkou, výskumnou pracovníčkou, pani Satu Huuhka. Do týždňa som absolvoval pohovor a bol prijatý na stáž do jej výskumného tímu, kde odvtedy pôsobím. Je zážitok vidieť ako také výskumné tímy vo Fínsku pracujú. Denne do spoločného komunikačného vlákna pridávajú pestré fragmenty ich výskumnej činnosti. Články, udalosti, otázky, vtipy, fotky z laboratórií či z cesty do práce. Je to komunita, ktorá výskumom žije a prosperuje práve vďaka skvelému kolektívu a školiteľke. Na rozdiel od doktorandov na Slovensku, nemajú status študenta, ale výskumníka. Je len prirodzené a samozrejmé, že sa nevenujú výučbe, o to viac sa môžu sústrediť na výskum.

 

Situácia spojená s pandémiou je vo Fínsku o niečo lepšia, pochopiteľne, odporúčané je zdržiavať sa mimo univerzity, samozrejme, ak to práca dovoľuje. Môj týždeň vyzerá asi takto: ráno vstanem a pracujem z domu, na obed sa idem prejsť do univerzitnej jedálne, poobede pokračujem v práci z domu a večer mávam čas na saunu, bežkovanie, behanie či prechádzku do mesta. Vo Fínsku majú veľmi rozšírený zvyk organizovať „Coffee Breaks“, ktoré trvajú približne hodinu a v súčasnosti prebiehajú online. Často bývajú spojené s krátkymi prezentáciami niektorých študentov či pedagógov so sprievodnou diskusiou. Týždenne dostávam od univerzity pozvánku na desiatku takýchto podujatí, z ktorých dve organizuje náš výskumný tím, takže sa ich zúčastňujem vždy. Od piatka do nedele už mávam voľno a keď zrovna nemám chuť pracovať na mimoškolských aktivitách, tak objavujem Tampere, jeho okolie, či iné časti Fínska. Opatrenia v krajinách na severe sú v porovnaní s tými našimi na Slovensku menej prísne, aj preto nie je problém ísť s kolegami na pivo či opekať do nádherných fínskych lesov.

Text, foto: Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, doktorand, Katedra architektúry SvF STU, úprava: Mgr. Valéria Kocianová, Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU


Ing. Matthias Marcel Jean ArnouldIng. Matthias Marcel Jean Arnould

Absolvoval bakalárske a následne inžinierske štúdium v programe Pozemné stavby a architektúra. Je laureátom ceny Študentská osobnosť Slovenska 2018/19 v kategórii Stavebníctvo, architektúra. V súčasnosti je doktorandom na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.