Prejsť na obsah
Dianie na SvF

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012.

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu:
VEGA: do 30. 4. 2012 do 14.00 hod.
KEGA: do 15. 5. 2012 do 14.00 hod.

Výzvy sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR:
VEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9858
KEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9857