Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor STU Robert Redhammer udelil vedecko–pedagogický titul

                                    docent

týmto našim kolegyniam a kolegom:

  • ·        Margite Vajsáblovej  v odbore geodézia a kartografia,
  • ·        Helene Ellingerovej v odbore stavebníctvo,
  • ·        Milanovi Palkovi v odbore pozemné stavby,
  • ·        a  Viktorovi Borzovičovi v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

 

Srdečne blahoželáme!