Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 27. februára 2013 sa na pôde Stavebnej fakulty, v priestoroch Centra informačných technológií (CIT) v bloku B, uskutočnilo slávnostné otvorenie obnoveného Plotrovacieho a kopírovacieho strediska (PAKS).

Podnetom pre vznik strediska PAKS, tak, ako spomenul v svojom príhovore dekan prof. Kopáčik - boli pre vedenie fakulty tri impulzy: želanie študentov mať služby „šité na mieru“ pod jednou strechou na pôde fakulty, redukcia doterajších služieb študentského pracovného servisu ŠTOR a tretím impulzom bolo dlhodobé úsilie o jednotnú koncepciu tvorby podporných priestorov pre študentov na fakulte v rámci ideovej spolupráce vedenia fakulty s katedrou architektúry (s terajšími mladými pracovníkmi – absolventmi KARC SvF).

Dekan SvF prof. Alojz Kopáčik slávnostným prestrihnutím pásky spoločne so zástupcom zhotoviteľa Ing. Ivanom Dohnánym, konateľom firmy IRVO, spol. s.r.o. odovzdali do užívania zrekonštruované stredisko, ktorého ponúkané služby mohli vyskúšať hneď na ostro aj prítomní študenti. Okrem kopírovacej a tlačovej služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A3 budú môcť záujemcovia využiť aj plotrovanie farebné ako aj čiernobiele do formátu A0, skenovanie farebné ako aj čiernobiele do formátu A3, a tiež rýchly dokumentový skener farebný aj čiernobiely vo formáte A4. Novinkami sú samoobslužné kopírovanie a tlač, viazanie hrebeňovou väzbou a tiež laminovanie. Zámerom do budúcna je rozšíriť služby o predaj kancelárskych potrieb, ako i reklamných a propagačných predmetov fakulty.

fotogaléria

paks paks paks paks paks paks

paks paks paks paks paks paks

paks paks paks paks paks paks

paks paks paks paks paks paks

paks paks

Sprístupnené služby strediska sú k dispozícii nielen študentom, ale aj katedrám a iným pracoviskám STU.