Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. aj tento rok pokračoval v tradícii, ktorú si už zamestnanci fakulty stihli obľúbiť. V piatok, 10. januára, bola študentská jedáleň vyhradená pre zamestnancov fakulty, ktorí boli pozvaní na tradičný novoročný stavbársky guláš. 

V krátkom príhovore dekan všetkých prítomných privítal a poprial všetko dobré do nového roka 2014. Následne sa dotkol aj niektorých aktuálnych tém, ktoré vplývajú na chod fakulty a priestor venoval predovšetkým momentálne aktuálnym vedeckým projektom a výskumným centrám.Opätovne vyjadril presvedčenie, že fakulta je pripravená spoločným úsilím dôstojne obstáť v jej ďalšom vývoji. 

Nasledovalo tradičné osobité menu v podobe takzvaného „Stavbárskeho guláša“, ktorého neodolateľná vôňa sa už šírila priestormi jedálne. Zamestnanci si mohli chuť spestriť aj ponukou nápojového baru a viesť družné rozhovory v neformálnej atmosfére.