Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V januári 2017 sa na STU otvoril nový 4-ročný európsky projekt nazvaný  Image In Life, http://www.imageinlife.eu/, financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network.

Cieľom projektu je pomocou analýzy 4D mikroskopického obrazu porozumieť správaniu buniek pri vývoji zložitých živých organizmov, ako sú napríklad stavovce, a pochopiť tak zákonitosti ich prirodzenej embryogenézy ako aj príčiny vývoja vedúceho ku vzniku závažných ochorení.

V rámci projektu Image In Life bude vytvorených spolu 14 doktorandských miest v šiestich európskych krajinách.  Tri z nich, venované matematicko-počítačovému modelovaniu v spracovaní 4D biomedicínskeho obrazu, budú vytvorené na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v spoločnosti Tatramed Software s. r. o. v Bratislave. Ďalších 11 doktorandov bude zamestnaných na univerzitách vo Francúzsku , Veľkej Británii, Holandsku, Španielsku a Nemecku. Dvaja doktorandi, ktorí budú pracovať pod vedením profesora Karola Mikulu na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU, sa budú venovať vývoju nových efektívnych numerických metód na segmentáciu a treking buniek v 4D biomedicínskych obrazoch. Doktorand v spoločnosti Tatramed Software s. r. o. bude pracovať pod vedením Ing. Jozefa Urbána, PhD. a bude sa venovať efektívnej softvérovej implementácii  moderných metód spracovania biomedicínskeho obrazu. Doktorandi budú mať prístup k najnovším 4D mikroskopickým dátam, budú spolupracovať s významnými biologickými pracoviskami v rámci konzorcia a absolvujú pobyty v súkromných spoločnostiach, čo zabezpečí špičkový doktorandský výskum a jeho nadväznosť na prax. Tomu bude zodpovedať aj finančné ohodnotenie doktorandov podľa pravidiel Marie Sklodowska-Curie ITN programu.

Do konkurzu na doktorandské miesta projektu Image In Life sa možno prihlásiť prostredníctvom webovej stránky  https://www.imageinlife-application.eu/  do 15.marca 2017.