Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 4.5.2017 o 10.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Vojtecha Chmelíka, PhD., pracovníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave.

 

Téma habilitačnej prednášky: Simulačné metódy v priestorovej akustike.

Názov habilitačnej práce: Akustická pohoda a jej posúdenie prostredníctvom posluchových testov.