Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy. Samozrejme, z dôvodu finančnej náročnosti je komplexná obnova budovy ako celku momentálne nereálna, avšak je potrebné pripraviť také riešenie, aby bolo možné jednotlivé fázy na seba nadväzovať bez potreby deštruktívnych zásahov v už vyhovujúcej realizovanej obnove.

V rámci uvedených ukážok je prezentovaný možný vonkajší vizuál budovy po obnove obvodového plášťa a niektorých malých priliehajúcich častí z interiéru budovy.

Návrh ráta so zateplením strešného plášťa, netransparentných častí fasády a výmenou transparentných častí fasády podľa súčasne platných požiadaviek. V prevažnej časti okenných a dverných konštrukcií bude zachované ich členenie aj otváravosť. V prípade vstupnej časti pod lomenicou je uvažované s prestavbou stredného portálu na karuselové dvere.

Netransparentné časti obvodového plášťa budú vo vnútorných átriách riešené ako kontaktný zatepľovací systém s omietkou. Vo vonkajších častiach (uličných, vnútroblok-parkovisko) je navrhnutá prevetrávaná metalická fasáda (navrhované farebné prevedenie viď. vizualizácie).

Realizácia komplexnej obnovy budovy bloku B Stavebnej fakulty je rozdelená na tri etapy.

- 1. etapa: vizuálna a fyzikálna obnova obalového plášťa

- 2. etapa: obnova a modernizácia techniky prostredia (hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, zabezpečenie kvality vzduchu prostredníctvom núteného vetrania so spätným získavaním tepla a iné)

-       3. etapa:  obnova a modernizácia didaktických zariadení a vnútorného vybavenia.

Projektovú dokumentáciu v stupni realizačného projektu pripravuje doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, PhD. s kolektívom spolupracovníkov z Katedry konštrukcií pozemných stavieb. Návrh projektovej dokumentácie a vizualizáciu nového vzhľadu Stavebnej fakulty predkladáme na diskusiu odbornej ako i laickej verejnosti. Vaše názory a pripomienky k predloženému návrhu projektovej dokumentácie môžete zasielať do 16.1.2017 na adresu milan.palko@stuba.sk alebo peter.kyrinovic@stuba.sk.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka