Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy. Samozrejme, finančná náročnosť komplexnej obnovy budovy ako celku je momentálne nereálna, avšak je potrebné pripraviť také riešenie, aby bolo možné jednotlivé fázy na seba nadväzovať bez potreby deštruktívnych zásahov v už vyhovujúcej realizovanej obnove.

V rámci uvedených ukážok je prezentovaný vonkajší vizuál budovy po obnove obvodového plášťa a niektorých malých priliehajúcich častí z interiéru budovy.

Návrh ráta so zateplením strešného plášťa, netransparentných častí fasády a výmenou transparentných častí fasády podľa súčasne platných požiadaviek. V prevažnej časti okenných a dverných konštrukcií bude zachované ich členenie aj otváravosť. V prípade vstupnej časti pod lomenicou je uvažované s prestavbou stredného portálu na karuselové dvere.

Netransparentné časti obvodového plášťa budú vo vnútorných átriách riešené ako kontaktný zatepľovací systém s omietkou. Vo vonkajších častiach (uličných, vnútroblok-parkovisko) je navrhnutá prevetrávaná metalická fasáda (navrhované farebné prevedenie viď. vizualizácie).

Realizácia komplexnej obnovy budovy bloku B Stavebnej fakulty je rozdelená na tri etapy.

- 1. etapa: vizuálna a fyzikálna obnova obalového plášťa

- 2. etapa: obnova a modernizácia techniky prostredia (hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, zabezpečenie kvality vzduchu prostredníctvom núteného vetrania so spätným získavaním tepla a iné)

- 3. etapa:  obnova a modernizácia didaktických zariadení a vnútorného vybavenia.

Projektovú dokumentáciu v stupni realizačného projektu pripravil doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, PhD. s kolektívom spolupracovníkov z Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka