Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dôkazov úspešnej spolupráce kolektívu pracovníkov z Katedry betónových konštrukcií a mostov našej fakulty s praxou pod vedením doc. Júliusa Šoltésza je hneď niekoľko. Pre bratislavský magistrát spracovali statické materiálové prieskumy spolu s vytvorením 3D modelu (vo formátoch IFC, DWG, PDF) a VD pre vypísanie architektonickej súťaže na revitalizáciu Jurigovho námestia v Karlovej Vsi. Dielo úspešne zvládli v spolupráci s kanceláriou NOVING, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti z priestorového 3D skenovania a následnej vektorizácie dát.

Obnova historického banského skvostu v rukách našich odborníkov

Moderne riešené kvalitné dielo upútalo pozornosť architekta Ing. arch. Michala Bogára, ktorý spolupracoval na inom diele v Hodruši-Hámroch. Slovo dalo slovo a starosta Hodruše-Hámrov Jozef Uram objednal podobné riešenie aj pre historický skvost – objekt 200-ročnej ťažobnej šachty Mayer. Termín ukončenia diela je koniec februára 2021. 

Viac informácií a video sú dostupné na stránke: https://spravy.rtvs.sk/2021/02/viac-ako-dvestorocnu-banicku-sachtu-odkupila-obec-chce-ju-zachranit-pre-buduce-generacie/.

Text, foto: doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU