Prejsť na obsah
Dianie na SvF

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ / KATEDRA ARCHITEKTÚRY / OBNOVA KAŠTIEĽA V MALINOVE / KURÁTORKA VÝSTAVY: ING. ARCH. EVA BORECKÁ, PHD.

VÝSTAVA PREDSTAVUJE ROZLIČNÉ PRÍSTUPY K OTÁZKE OBNOVY KAŠTIEĽA V MALINOVE.
PRIORITOU NÁVRHOV JE REŠPEKTOVANIE MINULOSTI BUDOVY A ZÁROVEÒ AKCEPTOVANIE SÚČASNÝCH POŽIADAVIEK NA OBNOVU PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV.
SYMBIÓZA HISTORICKEJ HODNOTY FORMY A SÚČASNEJ FUNKČNEJ NÁPLNE OBNOVUJE BUDOVU
ŽIVOTOM A AMBÍCIOU.

V E R N I S Á Ž
ŠTVRTOK 30.3.2017 o 16.00
S A B I N O V S K Á 1 6
B R A T I S L A V A
SÍDLO BRATISLAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dňa 29.4.2017 sa uskutoční výstava návrhov priamo v kaštieli v Malinove.

POZVÁNKA plagat