Prejsť na obsah
Dianie na SvF

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že prorektor pre vedu a výskum STU  prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. v pondelok 12.1.2015 kladne rozhodol v prospech používania online formulárov na zber dát k evidencii publikačnej činnosti na SvF.   

Online formulár na evidenciu publikačnej činnosti bol na základe rozhodnutia prorektora VaV opätovne sfunkčnený: 
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epca/indexEvidence.csp?ictx=stu&language=1   

Všetky potrebné informácie a manuál k používaniu online formulára sú pre Vás k dispozícii na webovej stránke EPČ:
http://www.svf.stuba.sk/sk/evidencia-publikacnej-cinnosti-katedier-svf-v-ramci-epc-stu.html?page_id=1733 

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté časové straty spôsobené predchádzajúcim opatrením zo strany rektorátu STU. Sme radi, že Vám online formulár môžeme opätovne sprostredkovať a veríme, že bude pre všetkých progresívnou pracovnou pomôckou. 

Prajeme Vám úspešný rok 2015!

 

Ing. Silvia Stasselová                             Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúca KIC SvF                                     prodekan pre vedu a výskum SvF