Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia Literárny fond udelila 2. októbra 2020 Ceny a prémie za r. 2019. V kategórii Technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre bola autorom Martinovi Nýdrovi a Andrejovi Bistákovi (Katedra technológie stavieb SvF STU) za publikáciu Lampy verejného osvetlenia v Bratislave udelená Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019. 

Srdečne blahoželáme!

Publikácia Lampy verejného osvetlenia v Bratislave približuje pútavou formou históriu osvetlenia Bratislavy od počiatkov až po súčasnosť, pričom obsahuje množstvo zaujímavých informácií aj o kultúrnom a spoločenskom vývoji mesta. Unikátne dielo je doplnené hodnotnými údajmi, ktoré sa autorom podarilo doslova vypátrať v oficiálnych inštitúciách ako aj u súkromných zberateľov po celom Slovensku.

Obsahovo je monografia rozdelená na dve samostatné časti:

  1. Verejné osvetlenie
  2. Architektonické osvetlenie

V knihe nechýbajú fotografie i texty, typické pre istú historickú dobu, ako i kresby, ktoré dopĺňajú príznačnú charakteristiku temporálnej súvislosti. Čitateľ sa poteší mape Bratislavy s označením presných miest, na ktorých sa historicky cenné typy osvetlení nachádzali, resp. ešte stále nachádzajú. Súčasťou publikácie je aj katalóg s kompletnými technickými listami.

Publikáciu si môžete objednať na: www.vydavatelstvo.stuba.sk.

Ocenená publikácia z Vydavateľstva SPEKTRUM STU

Text: Mgr. Valéria Kocianová, foto: Ing. Andrej Bisták, PhD.