Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cena prof. Jozefa Lacka 2019.

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku za akademický rok 2018/2019 pozná ocenených za Stavebnú fakultu STU v Bratislave:

Odmena PRO NATURA
Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia.
Ing. Michal KÁZIK / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Vyhliadka na fjordy
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Odmena PRO ART
Odmena za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu.
Ing. Martina KALIVODOVÁ / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Artcampus VŠVU
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Iľja Skoček

*  * *

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 17 absolventských projektov. (tieto boli odporučené obhajobnými komisiami pre DP ako práce s najvyššou kvalitou a sú výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, respektíve architektonických katedier na ktorých už prebehli školské kolá súťaže):

  • FA STU Bratislava 8 prác
  • KA SvF STU Bratislava 2 práce (poster_1, poster_2, poster_3
  • KA VŠVU Bratislava 2 práce
  • KA FU TU Košice 2 práce
  • FZKI Nitra 3 práce

Pred porotou bolo prezentovaných 14 absolventských prác. Traja z nominovaných absolventov sa z rôznych dôvodov nezúčastnili. Hodnotiaca komisia zasadala 19. septembra 2019 v zložení:

  • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty,
  • Ing. arch. Patrícia Kvasnicová,
  • Ing. arch. Eva Teplanová,
  • tajomníčka poroty: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Autor TEXTU:  prevzatý text

https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/cena-profesora-jozefa-lacka-2019-vysledky.html