Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ako sa píše v úvodnom vyhlásení ocenenia „Nadácia ESET oceňuje výnimočnosť - ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Sme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.“ Nadácia ESET udeľuje ocenenie ESET Science Award od roku 2019.
Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award spustilo prihlasovanie do dvoch kategórií: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Kandidáti môžu zaslať svoju prihlášku prostredníctvom online formulára na www.esetscienceaward.sk.

Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2019.

Prípadné prihlášky posielajte, prosím, na vedomie > urbanek@svf.stuba.sk


O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z uznávaných vedcov, ktorých nadácia postupne predstaví na web stránke projektu ESET Science Award. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019.
Do hlavnej kategórie sa môžu nominovať vedeckí pracovníci sami alebo ich môže nominovať zástupca organizácie, v ktorej pôsobia. Do kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov môže nominovať iba nadriadený pracovník.

Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.
Otvorenie nominácií do tretej kategórie Vysokoškolský pedagóg spolu s podmienkami prihlasovania bude vyhlásené neskôr.
Všetky potrebné informácie nájdete na > www.esetscienceaward.sk  

Všetkým záujemcom želáme potrebnú chuť, rozhodnosť pri rozhodovaní a trpezlivosť pri prihlasovaní.